La pepa per explicar el perill de les mines explosives

Dia 4 d’abril va ser el dia internacional d’informació sobre el perill de les mines. Aquesta foto està treta de la pàgina web interna de l’ONU, iSeek, i l’ha feta el fotògraf Fred Fath.

doll-against-mines-un-intranet.jpg