El que costa un cafè

A hores d’ara tots els polítics espanyols saben el que costa un cafè. Tot és culpa d’un programa de televisió espanyola, “Tengo una pregunta para Usted” (més d’una n’hi faria jo…). De totes ses preguntes que li feren al president espanyol, sa més simple, “¿Cuánto vale un café?”, ha estat sa que més maldecaps li ha duit. 80 cèntims?… quan aprendrà sa gent (i els polítics) a no respondre preguntes retòriques?

Entre ahir i avui molts mitjans de comunicació s’han dedicat a molestar a bars i restaurants per fer estudis de caràcter científic contrastat sobre el preu d’un cafè. Així i tot, tots s’han equivocat, només volien saber quants de doblers en pagava sa gent.

El preu d’un producte com el cafè va molt més enllà dels doblers que pagam per ell. El cafè és un producte de consum massiu als països de Nord. Això fa que d’ell en depengui bona part de l’economia de molts països, generalment empobrits. I les coses de les quals es treuen molts de doblers, per regla, generen molts de problemes.

A sa botiga (Finestra al Sud) tenim un mètode molt bo per fer entendre què val un cafè. D’entrada, mostram on van normalment els doblers que pagam per un paquet de 250 grams (un paquet que no sigui de la xarxa de comerç just). Si, per exemple, el paquet costa 1,20 € a la botiga o supermercat,:

  • 9,6 cèntims són per a la botiga o el supermercat,
  • 8,4 cèntims són d’impostos,
  • 50,4 cèntims són per a les empreses que l’empaqueten i el distribueixen,
  • 12 cèntims són per als majoristes i exportadors,
  • 36 cèntims són per als que tracten el cafè (els que en treuen la closca, el torren, el molen…),
  • i només 3,6 cèntims (un 3%) són per al pagès.

Si a això hi afegim que el preu del cafè (preu fixat, curiosament, pels països consumidors) ha baixat un 70% des de 1997, podem començar a fer càlculs d’allò que ens costa un cafè.

Posem que d’un paquet de 250g en podem treure unes 25 tasses. Així, cada cafè costa 0,00144 € (o 0,01584 € si contam als que ho tracten) i un bon caramull de pobresa i remordiments.

En Zapatero i s’abuelo Patxi s’equivocaven.

Per més informació:

http://www.intermonoxfam.org/

http://www.buencafe.org/

http://www.maketradefair.com/es/index.php?file=19092002161152.htm&cat=3&subcat=5&select=1